Czeladź  Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Spacerowa 2.

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o godzinie 17:00. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Będzin III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida ul. 11 listopada 5

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym odbywają się o godzinie 17:30 w poniedziałek oraz piątek. (Pierwszy trening Piątek 08.09.2017)

Treningi dla dorosłych – wtorek i czwartek godzina 18:30.

Będzin Miejski Zespół Szkół nr 2 (osiedle Syberka) ul. Rewolucjonistów 18

Zajęcia dla dzieci od lat 4 i młodzieży w wieku szkolnym w poniedziałki i piątki o godzinie 18:00.

(Pierwszy trening 18.09.2017)